14. Yatırımın ve Yatırımcının Desteklenmesi

Yatırım için cazip alternatifler sunulacak, istihdamın artırılması sağlanacaktır. Proje ile halen 5 bin 500 kişi olan OSB fabrikalarındaki çalışan işçi sayısının, 10 bine yükseltilmesi hedeflenmektedir. İstihdamın (iş edindirme) geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, şehirdeki ekonomik hayatın canlanması amacıyla Tokat’ta yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her türlü alt yapı ve teknik destek sağlanacaktır. Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımcı çekilmesi çalışmalarına hız verilecek, özellikle tarım, tarımsal sanayi ve turizm sektörüne yönelik yatırımcılar Tokat’a davet edilecek, yatırımlar desteklenecektir. Bu proje kapsamında ayrıca, şehirdeki hizmet sektörünün sorunlarının (nitelikli eleman yetersizliği gibi) çözümüne yönelik çalışmalar ilgili meslek odalarıyla işbirliği içerisinde yapılacaktır. Bu proje kapsamında çevre iller başta olmak üzere, Ankara, İzmir ve İstanbul’da faaliyet gösteren üretici firmalar, meslek odaları ile yatırımcılar derneği Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer meslek örgütleri ve ilgili STK’larla işbirliği içerisinde ziyaret edilecek ve Tokat’a yatırım yapmak üzere davet edilecektir. Bu amaçla ziyaret edilecek ya da davet edilecek yatırımcı ve girişimcilere verilmek üzere, Tokat’ın tarım, turizm, sanayi ve ticaret dökümü (envanteri) çıkarılacaktır.