17. Kuyumcular Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Projesi

2016 yılında başlattığımız sokak sağlıklaştırma projesiyle alt yapısı yenilenen, zemin döşemeleri yeniden yapılan, kent mobilyaları ve ışıklandırmasıyla çalışmaları tamamlanan Kuyumcular Çarşısı’nda, tarihi geçmişi de göz önüne alınarak, cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirilecek ve tek tip tabela uygulamasına geçilecektir. Proje kapsamında ayrıca koruma amaçlı imar planında belirlediğimiz nitelikli yaya güzergâhlarına ve sokağın belirli noktalarına yönlendirici elemanlar konularak turistlerin, gezi turlarının doğru yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi yapılacaktır. Proje ile kentsel gelişime ve ticari yaşamın hareketliliğine katkı sağlanacaktır.