21. Meydan ve Meydan Yeni Yol Cephe Sağlıklaştırma Projesi

Meydan Çarşısına cephe veren işyerlerimiz bölgenin tarihi dokusuna uygun bir şekilde cephe sağlıklaştırmaları yapılarak dokuyla bütünleştirilecektir. Proje ile Meydan ve çevresi turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirilecek, söz konusu alanda bulunan esnafımızın ticari faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.