24. Meslek Edindirme Kursları ve Kariyer İş Geliştirme Merkezi

Sosyal belediyecilikte de öndeyiz Sosyal belediyecilik artık vatandaş odaklı birçok konuyu ele almayı gerektirmektedir. Bu konuların başında da işsizlik ve istihdam sorunu gelmektedir. Tokat Belediyesi olarak Meslek Edindirme Kursları ve Kariyer Merkezi açarak, bu merkezlerde gençlerimiz ve dezavantajlı kesimler başta olmak üzere istihdamın artırılmasını sağlayacağız. Gençlerimizin ve kadınlarımızın çeşitli branşlarda eğitimleri desteklenecek, iş dünyası ile bağlantı kurularak kooperatifler ve diğer yeni iş sahalarıyla gençlerin ve kadınların ekonomiye bütünüyle entegre olmaları sağlanacaktır. Özellikle genç nüfusun bilişim başta olmak üzere her alanda bilgi ve becerilerinin artırılması, ilimiz üniversitesi başta olmak üzere, mesleki-teknik okullar, yatırımcı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının olanaklarının daha etkin kullanılması yoluyla insan kaynakları geliştirilecektir. İş bulamayan, meslek edinememiş, bilgi ve becerilerini açığa çıkarma imkânı bulamamış gençlerin, belediyenin sanayi ve üniversite ile yapacağı işbirliği sonucunda gerçekleştirilen bu kurslarda yeni meslekler öğrenerek iş hayatına atılmaları sağlanacaktır İşçi İşveren Buluşması Proje kapsamında işveren ve mesleki eğitim almış kişiyi buluşturarak il genelinde işsizlik oranını en düşük seviyede tutmak amacıyla çalışmalar sürdürülecek, istihdamını desteklemek amacıyla, iş için belediye bünyesinde oluşturulacak «Kariyer Merkezine» başvuruda bulunan vatandaşlar kurumsal firmalarla buluşturulacaktır. Buluşmalarda, kurumsal firmaların insan kaynakları personeli ile belediye bünyesinde oluşturulacak «Kariyer Merkezi» ne başvuruda bulunan vatandaşlar bir araya gelecek. Belediye kurumsal firmalar ile koordineli bir şekilde çalışarak, Tokat’ta ikamet eden ve mesleki eğitim almış vatandaşları iş sahibi yapmaya çalışacaktır. Belediye, koordineli bir şekilde çalıştığı firmaların istedikleri sayı ve nitelik doğrultusunda uygun işe uygun personel anlayışı ile işçi ve işvereni bir araya getirecektir. İşsizlik buluşmaları, işsizliğe çözüm eğitimi İşsizlik hem ekonomik olarak hem de toplumsal anlamda sayısız sorunu beraberinde getirmektedir. Uzun süreli işsizlik; ruhsal sorunları, toplumsal yalnızlaşma, aile olamama gibi sorunları beraberinde getirdiği gibi toplumsal huzursuzluklara da sebep olmaktadır. Bu sebeple proje kapsamında işsizlikle mücadele bizim açımızdan çok önemlidir. Dezavantajlı grupların doğru ve uygun işe girmelerini hedefleyen, ‘İşsizlik Buluşmaları, İşsizliğe Çözüm Eğitimi” alt projesini İŞKUR, Meslek Odaları, özel sektör ve Belediye işbirliğinde hayata geçireceğiz. Projenin amacı; «çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu” fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamaktır. İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan başta kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizlere; iş arama kanalları bulma, mülakat teknikleri, işveren beklentilerini paylaşarak özgüvenlerini yükseltmek ve gerekli sunum tekniklerini tatbik ederek işsizlerdeki ümitsizliği kırmak hedeflenecek. Eğitime gelen iş arayanların, yeni işlere uyum analizi ve mevcut beceri analizleriyle başlayıp 5 günde özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi teknikleri, ağ geliştirme, telefonla görüşme ve mülakat simülasyonları gibi yeni becerilerin kazandırılmasının sağlanması amaçlanacak. Eğitim sürecinin bir parçası olarak görülen iş gücü piyasasının ne olduğu, iş gücü piyasasının işleyişi içerisinde, bir iş arayanın kendini nasıl konumlandırması gerektiğine dair bakış açısının geliştirilmesi kritik değer olarak görülmektedir. Diğer yandan yapılan eğitimler, iş arayanların geçmiş deneyimlerini ve tecrübelerini paylaşmalarına olanak verecek nitelikte olmakla birlikte; kulüpteki iş arayanların kendi tecrübelerinden yola çıkarak, iş arama stratejilerini geliştirmelerini ve eylem planlarını uygulayabilmelerini sağlayacaktır.