28. Bey Sokağı ve Beyhamam Sokağı Sağlıklaştırma Projesi

Beysokak ve Beyhamam Sokağı Osmanlı Dönemi’nden günümüze gelen iki değerli sokaktır. Sit alanında bulunan bu iki sokak özgün tarihi dokusu bozulmadan korunmuştur. Ancak bakımsızlık ve terk edilme bu iki sokak için tehdit unsurudur. Günümüzde kendi haline terk edilmiş bu sokaklardaki evler 1986 yılında sadece ön cephe düzeyinde basit bir onarım geçirmiştir. Söz konusu projemizle bu sokaklarda bulunan tarihi yapıların cephelerinin iyileştirilmesi, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapılması, sokak kaplamalarının, şehir mobilyalarının, aydınlatma elemanlarının mevcut dokuya uygun olacak şekilde yenilenmesi planlanmaktadır. Bu sokakların geçmişinin ve tarihi dokusunun gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürel yaşama ilişkin özelliklerinin şehrin turizmine kazandırılması için bu sokaklarda bulunan yapıların yeniden işlevlendirilerek, mahallin ticari aktivitesinin artırılması da proje kapsamı içinde yer almaktadır. Tokat’ın tanıtımına da katkı sağlayacak, Osmanlı Dönemi özelliklerini yansıtan 7 hektarlık alandaki Beysokağı 295 metre, Beyhamam Sokağı ise 283 metre uzunluğundadır. Toplamda 63 adet tescilli sivil mimari yapı örneklerinin bulunduğu Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapılarak, turizm gelişimine de katkı sağlanacaktır.