32. Yeni Şehir Müzeleri

YENİ ŞEHİR MÜZELERİ PROJESİ Müzeler ulusların ve insanlığın toplumsal hafızalarıdır Tokat şehri 6000 yıllık tarihi ve kültürel mirasa sahip, 14 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Bu şehrin ve tarihinin bize emaneti olan kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması şehrin hafızası olan müzelerle mümkündür. Proje ile Tokat’a 4 adet yeni müze kazandırılacaktır. Bu müzeler; ❶Taş Eserler Müzesi: Tarihin bize emaneti olan taş eserlerinin bir araya getirildiği, sergilendiği Taş Eserleri Müzesi kurulacaktır. ❷Hamam Müzesi: Güvenilir insanlar olması nedeniyle hamam işletmelerinin Tokatlılara verildiği hamam ve hamamcılık Kültürünü şehir hafızasına kayıt adına geçmişten geleceğe bir Hamam Müzesi kurulacaktır. Tokat, hamamcılık mesleği ile ünü Osmanlı’dan günümüze taşınan, doğruluk ve sadakat testini başarıyla geçmiş ender bir şehirdir. Projeyle, Tokat’ta hamam kültürünü yaşatmak, tarihten bugüne hamamlarla ve hamamcı esnafını tanımak, Tokat insanının güvenilir olduğunu yeni nesillere hatırlatmak, tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması ve korunması bilincini kazandırmak amaçlanmıştır. Müzeler kültürlerarası iletişim ve etkileşim için eşsiz mekânlardır ❸Sık Dişini Müzesi: Tarihi Sulusokak çarşısında Osmanlılar Dönemi’nde; 1600 ‘lü yıllarda yaptırılan umumi Sık Dişini Helası belediyemiz tarafından restore edilerek Sık Dişini Müzesi olarak açılacaktır. Proje ile Tokat’ta helanın bile bir tarihinin olduğu, Tokat’ın insan merkezli şehir kimliğine sahip bir kent olduğunun da bilinmesi amaçlanmaktadır. ❹Yazma Müzesi: Yazmacılık Osmanlı Dönemi’nde bir süre sadece Tokat’ta yapılan ve geliri Tokat’a tahsis edilen geleneksel el sanatımızdır. Türünün en güzel örneklerini Tokat’ta veren Yazmacılık sanatının kalıcı olabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için bir Yazma Müzesi kurulacaktır. Söz konusu müzede yazmacılığın en güzel örnekleri sergilenirken, ayrıca Yazmacılık sanatının geliştirilmesi ve yeni nesillere aktarılması için usta çırak ilişkilerinin devam ettirildiği uygulamalı eğitim atölyeleri açılacaktır.