33. El Sanatları Yaşatma ve Satış Merkezi

Kültür endüstrisi oluşturmada ilk adım… Bağımsız sanatçıların girişim ve istihdam olanaklarının geliştirilmesine hizmet edecek olan, 2 bin 500 metre kare proje alanlı, 30 adet dükkân, açık otopark ve depoları bulunan bir El Sanatları Yaşatma ve Satış Merkezi yapılacaktır. Bu proje ile bir taraftan, ilimizde önemli bir ekonomik potansiyele sahip olan el sanatlarının araştırılıp geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması sağlanırken, diğer taraftan ilimizin istihdam yaratma alanında ilerlemesi gerçekleştirilecektir.