35. Kaledibi Kentsel Dönüşümü ve Sulusokak Kentsel Dönüşüm Alanı

Şehrimizdeki 4 mahalleyi; Semerkant, Kabe-i Mescit, Cami-i Kebir ve Erenleri etkileyen ve ilgilendiren Kaledibi Kentsel Risk Alanı Bakanlar Kurulu’nca 01.08.2013 tarihinde kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiştir. Bu kararla birlikte bölgenin yeniden ele alınması gündeme gelmiştir. Bu kapsamda Kaledibi ve Sulusokak bölgesinde, Bakanlığımızla birlikte kentsel dönüşüm uygulaması başlatılarak, alanın turizme kazandırılması sağlanacaktır. Yine söz konusu proje kapsamında riskli alanda kalan tüm yapı malikleriyle görüşmeler yapılarak talepleri alınacak, alınan talepler ve gereklilikler doğrultusunda istimlak, taşıma, takas gibi proje aşamaları belirlenecektir. Proje ile bölgedeki afet tehlikesinin ortadan kaldırılması için AFAD tarafından hazırlanan proje uygulamaya alınarak bölge güvenli bir ortama kavuşturulacaktır.