36. İpek Yolu Mahallelerinin İhyası

İmar ve ihyası planlanan 5 mahalledeki Parsel alanı 512 bin 700 metrekare, toplam mahalle nüfusu 4 bin 583 kişidir. Mahallelerdeki toplam parsel sayısı ise 1210 adettir. Proje ile İpek Yolu’nun Sulusokak ’ta Sultan Hamamı yanında başlayarak, etkilendiği Erenler, Seyitnecmettin, Cemalettin, Hocaahmet, Akdeğirmen mahalleleri boyunca SGK binası arkasına kadar olan bölümünde, hem tarihi yolun, hem de yol güzergâhındaki mahallelerimizin planları yeniden değerlendirilerek imarı ve ihyası hedeflenmektedir. Tarihi İpek Yolu’nun ve Bu Güzergâhta Kalan Mahallelerin İhyası Projesi’nde hedeflenen çıktılar ise şunlardır. ❶Ulaşım sisteminin yeniden ele alınarak G.O.P. Bulvarı ile alana hizmet edecek güçlü bir ulaşım ağı oluşturmak, ❷İmar adalarına ulaşımı sağlayacak yeteri kadar servis yolu bağlantısı kurmak ve uygulamaya geçirmek, ❸Düzensiz imar adalarının yeniden ele alınarak, büyüklükleri ve sınırları bakımından topografik yapının el verdiği ölçüde en ideal yapılaşma olanağı sağlayacak yapı adalarının oluşturulmasına sağlamak, ❹Kat adetleri ve emsal değerleri bakımından mevzuatın hâlihazır durumunun jeolojik etütlerinin el verdiği ölçüde sosyal adaleti sağlayacak yapılaşma kriterlerini belirlemek, ❺Alan için gerekli olan sosyal donatı alanlarını (park, spor alanı gibi) plan içerisinde çözüme kavuşturmak, ❻Sosyal donatı alanları ve yolların tamamlanabilmesi ve herkesten eşit oranda kesiti yapılarak bu alanları oluşturabilmek üzere 18 nci madde imar uygulaması yapmak, ❼Alt yapı projelerini hazırlamaktır.