37. Yeni İmar Alanları Planlaması

Proje kapsamında Gezirlik ve Yeşilova Mahallelerinde toplamda 238 ha alanda imar değişikliği ve yeni imar planı yapılması hedeflenmektedir. Kaleardı Mahallesinde ise 175 ha alanda, Doğancı Bağları Mahallesi Uzun Burun mevkiinde de 17,5 ha alanda tamamı kamulaştırma alanında kalan parsellerde plan değişikliği yapılması hedeflenmektedir. Yapılacak yeni imar planlarıyla; ❶Fiziki doğal değerler korunarak, geliştirilerek şehir, bölge ve ülke düzeyinde sürdürülebilir kalkınma desteklenecek, yaşam kalitesi yükse, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturulacaktır. ❷Şehrin geleceğinde ihtiyaç duyulacak konut yapımı için çalışma alanları oluşturulacak, ❸Mükemmel bir bütün, mükemmel parçalardan oluşur anlayışıyla, tüm ihtiyaçlarını kendi içerisinde karşılayabilecek yeterliliğe sahip şehir parçaları oluşturmak, ❹Şehrin diğer odak noktaları ile ulaşım bağlantılarını sağlamak hedeflenmektedir.