51. Halk Meclisi

İletişim, İstişare, İşbirliği Şehrin önceliklerinin belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin üretildiği, saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, demokrasi kurallarının işletildiği, ortak akla dayanan uzlaşma kültürünün sergilendiği bir Halk Meclisi kurulacaktır. Proje kapsamında, şehre dair yapacağımız işlerde halkımızın görüş ve önerileri, istek ve taleplerini dikkate alıp, yapılacak işlerle ilgili bir planlama yaparak, hizmet üretmeyi kendimize ilke edineceğiz. Bu bağlamda geniş katılımlı, çok aktörlü, müzakerelere açık, dinamik, disiplinler arası uzmanlıkların dikkate alındığı bir “Tokat Katılımcı Kentsel Planlama Çalıştayı” yapılacaktır.