AFET MÜDAHALE VE MÜCADELE MERKEZİ

Afet ve acil duruma neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen sürede; afet ve acil durumun ortadan kaldırılması ve önlenmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin yönlendirilmesini, hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve ildeki kurumlar arasında irtibat ve koordinasyonu, iş birliğini, sürat ve etkinliği sağlayarak afet ve acil durum yaratan olayın en az zararla atlatılmasını sağlayacak bir Afet Müdahale ve Mücadele Merkezi belediyemiz bünyesinde kurulacaktır. AFAD tarafından düzenlenen akreditasyon sürecini tamamlanan, bu süreçteki, ilkyardım, ekipman kullanımı, kurtarma, enkaz içi tahkimat, işaret dili, travma sonrası stres, afet psikolojisi, ilk yardım, yüksekte çalışma, çadır kurma, telsiz kullanımı gibi eğitimlerini başarıyla tamamlamış arama-kurtarma personelinden oluşan bir Tokat Belediyesi Afet Müdahale ve Mücadele ekibi kurulacak, merkez de gerekli teçhizat ve malzeme bulundurulacaktır.