AFET PARKI PROJESİ (AFETLERDE ÇADIR VE TOPLANMA ALANLARI İLE KURTARMA EKİPLERİ TOPLANMA ALANI PROJESİ)

Afet Parkı, depremin yaratacağı olumsuz etkilerden kaçarak toplanma, sığınma ve yapıların kullanılamayacağı durumda barınma gibi temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kullanılabilecek açık ve güvenli alanlardır. Söz konusu Afet Parkı Projesi vatandaşlarımızın olası bir afet anında toplanabilecekleri, afete müdahalede Afet Müdahale ve Mücadele Merkezi tarafından koordine edilebilecekleri, afete müdahale ve barınma için çeşitli ekipman ve çadır bulabilecekleri bir alan projesidir.