ENGELSİZ YOLLAR VE KALDIRIMLAR PROJESİ

Engelsiz yollar, kaldırımlar ve sokaklar, ulaşımı herkesin eşit şekilde kullanabilmesi ve herkesin erişim hakkının gözetilmesi açısından oldukça önemli bir meseledir. “Engelsiz yollar ve kaldırımlar eşit yurttaşlık ilkesi esas alındığında, bir zorunluluktur” anlayışından hareketle engelli bireylerin şehir yaşamına dahil olabilmesi için, yollarımızın ve kaldırımlarımızın engelli kişiler için de kullanılabilir şekilde inşa edilmesi çalışmalarımız sürdürülecektir Bu nedenle yol ve kaldırımlardan, sokaklara parklara, ulaşım araçlarına kadar her alanda engelli bireyler gözetilecek, planlamalar ve tasarımlar bu husus göz önünde bulundurularak yapılacaktır.