GENÇLER İÇİN HİBE DESTEĞİ (İŞİNİ KUR DESTEĞİN BİZDEN) PROJESİ (GENÇDES)

Proje, büyüme ve istihdam yaratmada somut projelere yönelerek, işsizlik ve sosyal dışlanma gibi sorunların üstesinden gelmeyi ve belediye olarak girişimcilik ve istihdam konularında belediyemizin inisiyatif almasını planlamaktadır. Bu bağlamda gerek girişimcilik, gerekse istihdama katkıda bulunacak projelere odaklanarak, işi kurmak isteyen 500 gencimize 5 yılda 100 er bin lira hibe desteği sağlanacaktır.