HAFİF RAYLI SİSTEME GEÇİŞ PROJESİ

Proje şehirde yapılması planlanan makro ölçekteki yatırımlara paralel olarak ve bu yatırımlarla eşgüdüm dâhilinde, şehirden kampüse ulaşımı sağlayacak hafif raylı bir sisteme geçiş için gerekli çalışmaların yapılmasına dönüktür. Bu amaçla merkezi yönetim- yerel yönetim iletişimi sağlanarak gerçekleştirilecek yatırıma yönelik alt yapı çalışmaları tamamlanarak, hafif raylı sisteme sorunsuz geçişi sağlanacaktır.