KADIN VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ PROJESİ

Kadın ve Aile Danışma Merkezi Projesinin amacı, toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllü işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet yapmaktır. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ilimizdeki ailelerin sorunlarını çözmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, destek planları hazırlamak, psikolojik ve hukuki destek vermek projenin ortaya çıkma gerekçesidir. Bu kapsamda; merkeze başvuran kadınların ihtiyaçları belirlenip, bireysel destek planları hazırlanacaktır. Yine bu kapsamda kadınların güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımı konusunda açılacak mesleki kursları ve eğitim programları organize edilecek, kadın istihdamının artırılmasına yönelik merkezi hükümetin birimleri, diğer kurumlar ve özel sektörle işbirliği imkânlarını araştırılacaktır.