ODAKA- BÖLGESEL TURİZM İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Proje, Tokat’taki en kapsamlı bölgesel, ulusal ve uluslararası bir turizm işbirliği düzenlenmesi amacına yöneliktir. Proje; Tokat’ı turizmde, tarımda, ticarette ve yükseköğretimde ve kentsel gelişmede bir cazibe merkezi haline getirerek, girişim ve yatırım olanakları çıkarmayı, bölgede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermeyi, önce yerel düzeyde, sonra da ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı hedefleyen, bölgesel açılımları olan, bir yerel kalkınma projesidir. Projenin hedefi; bölgesel turizm gelişme kurgusuna Tokat’ın dahil edilmesini sağlamak, Tokat’ın hangi alanlara öncelikli olarak odaklanması gerektiğini tespit etmek, bunun için gerekli kurumsal kaynaklar konusunda hükümetin dikkatini çekerek, bu kaynakların tahsisi konusunda siyasi otorite nezdinde farkındalık oluşturmaktır
Zirve, Sayın Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanların himayelerinde düzenlenecek olup, zirveye OKA, ORAN, ODOKA VE KUDAKA Kalkınma Ajanslarına bağlı 4 bölgedeki 15 şehrin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları kamu yetkilileri, Rektörleri, İl genel meclisi başkanları, Ajans genel sekreterleri, basın kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, ilgili özel sektör temsilcileri ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılacaktır. Zirveye Türkiye’den ve yurt dışından turizm bakanları, önemli turizm profesyonelleri ve ünlü seyahat Bloggerları davet edilecektir.