SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA VE RESTORASYON PROJELERİ

Tarihi geçmişleri göz önüne alınarak, Tokat’ımızın sivil mimari yapılarının bulunduğu, bir kültür mirası olan sokaklarımız ve bu sokaklarda bulunan tarihi yapılarımızda restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projeleri uygulamaya alınacaktır. Proje kapsamında ayrıca koruma amaçlı belirlediğimiz sokak güzergâhlarının belirli noktalarına yönlendirici elamanlar konularak turistlerin doğru yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi yapılacaktır.

ALİ PAŞA HAMAM SOKAĞI SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

MEYDAN YENİ YOL SOKAĞI SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

BEKİR PAŞA SOKAĞI RESTORASYONU VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ