STK ORTAK KULLANIM SALONU PROJESİ

Tokat’taki sivil toplum kuruluşları için yeni bir diyalog ve müzakere modelini hayata geçirmek üzere, yönetim odası, WC + Lavabo, mutfak ve mescitten ve toplantı salonundan oluşan 600 m²’lik STK Ortak Kullanım Salonu Projesi’ni gerçekleştireceğiz. Tokat’taki sivil toplum kuruluşları “Tüm Tokatlılara ait bu şehri birlikte konuşmak için bir araya gelebilecekleri bir mekâna kavuşacaklardır. Bu amaçla Tokat Sivil Toplum Kuruluşlarının kullanabilecekleri bir ortak alan oluşturacağız. Böylelikle sivil toplum kuruluşları gerek kendi üyeleriyle gerekse başka sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle iletişim, etkileşim ve sosyalleşme yapabilecekler, şehrimiz ve insanları için yararlı çözümler sunabileceklerdir.