TOKAT AFET MASTER PLANI HAZIRLANMASI

Her türlü afetlerde risk ve zarar azaltmaya yönelik hazırlık, afet anında acil durum müdahalesi ve afet sonrasında da mücadele, iyileştirme ve yeniden yapılanma ana döngülerini içeren ilimiz Afet Master Planı, belediyemiz öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle hazırlanacaktır. Afet Master planı ile deprem, heyelan, sel, yangın ve diğer afetlerdeki genel yol haritası çizilecektir. Afet Master Planı, üniversitemiz, ilgili akademisyenler, uzmanlar, ilgili meslek odaları, kurum ve kuruluşlar ve paydaşların katılımı ve katkılarıyla oluşturulacaktır.