TOPÇAM ŞENLİKLERİ

Geleneksel hale gelen Topçam Şenlikleri, 2024-2029 döneminde de çeşitlendirilerek sürdürülecektir. Bu etkinliklerle yöreye gelen ziyaretçilerin artması, bu ziyaretler vasıtasıyla yörenin tanıtımının yapılması, yöre imajının güçlendirilmesi, toplumsal huzur ve barış açısından katkılar sunması, ziyaretçilerin yaptıkları harcamalar sonucunda elde edilen gelir gibi birçok unsurun yerel kalkınmayı desteklemesi amaçlanmaktadır.