YENİ ŞEHİR PROJESİ

Tokat’ta konut arzını etkileyen ve başta gelen etmen arsa arzıdır. Arsa arzının kısıtlı olması nedeniyle arsa fiyat düzeyleri yüksek olmaktadır. Arsa fiyatları da konut fiyat düzeylerinin ve kiraların başta gelen belirleyicilerindendir. Yapacağımız modern imar planlarıyla, arsa arzını artırıp, yeni ve depreme dirençli konutların yapılmasını sağlayacağız. Böylelikle yapılan planlama sistemi ve plan kararlarıyla bir taraftan arsa ve konut arzını artıracak çalışmalar ve depreme dirençli binalar yapılırken, arsa ve konut arzının yükseltilmesi suretiyle vatandaşlarımızın yüksek konut fiyatlarından ve etkilerinden kurtarmaya çalışacağız.