YENİ TOKAT PROJESİ (YENİ İMAR ALANLARININ AÇILMASI)

Tokat’taki depreme dirençli yapı stokunun artırılması, konut fiyatlarının ve ihtiyacının uygun bir seviyeye çekilmesini teminen, Yeni Tokat Projesi kapsamında 10 bin konut, işyeri ve sosyal alanların olduğu 25 bin kişinin yaşayabileceği yeni imar alanları oluşturacağız.