44. Dartaş İçme Suyu Barajı Projesi

150 km İçme Suyu Hattı Yenileyeceğiz Şehrimizin 480 km içme suyu hattı mevcuttur. Söz konusu içme suyu hattımızın % 58 ine karşılık gelen 278 km’lik kısmı gerek bizden önce, gerekse bizim dönemimizde yapılmış ya da yenilenmiştir. Proje kapsamında, önümüzdeki 10 yılda kalan kısmın bitirilmesini hedeflemekte olup, önümüzdeki 5 yıllık dönemde 150 km içme suyu hattını yenileyeceğiz. Yine proje kapsamında, Tokat’ımızın yaklaşık 12 km güneydoğusunda, Kartalkaya Deresi üzerinde yer alan Tokat Merkez Dartaş Mehmet Karaca Barajı’nın yapılmasıyla birlikte Tokat’ın içme suyu rezervleri ve niteliği artırılacaktır. 22, 2 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip baraj ile ilimize 10,8 milyon metre küp içme suyu sağlanacaktır.