45. İçme Suyu Hattı Yenileme Projesi

480 Km içme suyu hattımız mevcuttur. Mevcut içme suyu hatlarımızın gerek önceki dönemde gerekse bizim dönemimizde 278 Km(%58) lik kısmı hali hazırda yapılmış olup geriye kalan 202 Km(%42) lik kısım ise yapılmayı beklemektedir. Bizde bu doğrultuda önümüzdeki 10 yılda kalan kısmı bitirmeyi hedeflemekteyiz. Önümüzdeki 5 yılda 150 Km içme suyu hattını yenileyeceğiz.