58. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri

Tokat’ın 3 ayrı bölgesine açtığımız Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri, hanımlarımızın sosyal, kültürel, meslek edinme ve sportif çalışmalarıyla birer cazibe merkez haline gelmiş, 30 binden fazla hanım bu merkezlerden yararlanmıştır. Hanımlarda gelen yoğun talepler doğrultusunda, Tokat’ın farklı noktalarına yeni Hanımeli Kültür ve Merkezleri açarak, daha fazla sayıda hanımın bu merkezlerden yararlanması sağlanacaktır.