TÜM PROJELERİMİZ

Kentsel Dönüşüm & İmar Projeleri

Tokat’ta eski, sosyal, kültürel ve ekonomik değerini yitirmiş olan yerleşim bölgeleri ve konut alanları yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarıyla şehrimize kazandırılacak, depreme dirençli, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel mekânlar oluşturulacaktır. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla zamanla yıpranmış, yaşamaya elverişli olmayan konutların yerine daha kaliteli konutlar yapılacak, alt yapı sorunları giderilecek, yaşam kalitesi artacak, çevre kirliliği önlenecek ve yeşil alanlar oluşturulacaktır.

Afetlere Dirençli Risksiz Bir Tokat

Her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar azaltma, mücadele etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümünü kapsayan Afet Master Planı çok disiplinli ve çok paydaşlı bir çalışma olacaktır. Tokat başta olmak üzere, toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâlinin hazırlanacak Afet Master Planı ile giderilmesi sağlanacaktır.

Ulaşım Projeleri

Ulaşım projelerimizin en temel amacı; ulaşımda erişebilirlik hedefini gerçekleştirmek üzere Tokatlıların çıkarlarına uygun ulaşım yöntemleri kurmak ve koordine etmektir. En temel hedefimiz; insanların şehir içinde bir noktadan diğer noktaya en ekonomik şekilde taşınmasını sağlamaktır. Sloganımız; “taşıtların değil insanların taşınmasıdır”.

Vizyon Projeler

Vizyon projelerimiz Tokat’ın geleceğini inşa etmek üzere hayata geçirilmesi planlanan projelerdir. Bu projeler “Geleceğin Tokat’ını” inşa etmek, Tokat’ın kalkınması ve gelişmesi için uygulamaya alınan projelerdir.

Sosyal Projeler

Sosyal içerikli projeleri sürekli uygulamaya alma bilinci ve anlayışıyla hareket etmek, yönetimimizin 10 yıldır sürdürdüğü, temel ve değişmez anlayışımızdır. Şehrimizin güncel ihtiyaçlarına uygun olarak uzun soluklu, sürdürülebilir sosyal projelerimiz bu dönemde de uygulamaya alınacak, yerel sosyal kalkınmada her geçen gün daha da gelişen sonuçlar elde edilecektir.

Kültür & Turizm Projeleri

On yıldır sürdürdüğümüz, yerel ekonomik kalkınmayı tetikleyecek turizm geliştirme çalışmalarımız ve kültürel faaliyetlerimize bu dönemde de ağırlık verilecek, Tokat’ın sadece bu gününü değil, geleceğini de inşa etme kararlılığımız kesintisiz sürdürülecektir. Şehrimizin tarihi, kültürel mirası ve doğal güzelliklerine ilişkin değerlerimiz koruma-kullanma dengesi gözetilerek, 2024-2029 döneminde de ekonomik değer yaratan çıktılara dönüştürülmeye, Tokat’ın turizmle kalkınmasına, turizm geliştirme çalışmalarının artırılarak sürdürülmeye devam edilecektir.

Kadınlarımız İçin Projeler

10 yıldır kadınlarımıza yönelik projeleriyle öne çıkan belediyemiz, 2024-2029 döneminde de uygulamaya alacağı projelerle, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını ve kendi gelirlerini oluşturma imkânı sağlamaya devam edecektir. Kadınlarımıza yönelik projelerimiz kadının şiddete karşı güvencesi olacak, bu kapsamda hayata geçirilecek projelerimizle kendilerini güvende hissetmeleri sağlanacaktır.

Gençlerimiz İçin Projeler

Gençlik projelerimiz, tüm gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Gençlerimiz için hazırladığımız projeler, gençlerimiz arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesini sağlamayı hedeflemiştir.

Çocuklarımız İçin Projeler

Çocuk projelerimiz ilköğretim çağındaki çocukların eğitim ve gelişimlerini destekleyici çalışmaları kapsamaktadır. Çocukların bireysel, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, yeteneklerini ortaya çıkartabilecekleri ortamlar yaratmak, becerilerini geliştirmek; geleceğin araştıran, sorgulayan bilinçli yurttaşlar olmalarına destek vermek amacındadır.

Engelsiz Projeler

Engelsiz Projemiz, engellilerin yaşadığı sorunları mekânsal ve toplumsal düzenlemeler yoluyla ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Uygulamaya alacağımız engelsiz projelerle, insan haklarını gözeterek engellilere yönelik hakkaniyetli, eşitlikçi ve erişebilir tasarım ve uygulamalarla insana yakışır hizmet sunulmasını hedefliyoruz.